Administracinė informacija

Viešieji pirkimai
Projektai

    2018 m. birželio 29 d. Viešoji įstaiga Molėtų r. pirminės sveikatos priežiūros centras  ir Europos socialinio fondo agentūra pasirašė projekto Nr. 08.4.2-ESFA-R-615-91-0003 „Paslaugų prieinamumo priemonių tuberkulioze sergantiems asmenims įgyvendinimas Molėtų rajone“ finansavimo ir administravimo sutartį, pagal kurią projektui skirta iki 6566,65  Eur Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų suma.