Administracinė informacija

Viešieji pirkimai
Projektai

    2018 m. birželio 29 d. Viešoji įstaiga Molėtų r. pirminės sveikatos priežiūros centras  ir Europos socialinio fondo agentūra pasirašė projekto Nr. 08.4.2-ESFA-R-615-91-0003 „Paslaugų prieinamumo priemonių tuberkulioze sergantiems asmenims įgyvendinimas Molėtų rajone“ finansavimo ir administravimo sutartį, pagal kurią projektui skirta iki 6566,65  Eur Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų suma.Laisvos darbo vietos
Molėtų rajono savivaldybė skelbia konkursą viešosios įstaigos Molėtų r. pirminės sveikatos priežiūrios centro direktoriaus pareigoms eiti. Dokumentai priimamsi iki gruodžio 5 dienos per elektroninį paslaugų modulį.