Kontaktai

Viešoji įstaiga Molėtų PSPC
Graužinių g. 2
LT-33125 Molėtai 
Kodas 303134121
Tel./faks. (8 383) 5 11 51 
El.p.: info@moletupspc.lt

Suaugusių registratūra
8 383 5 16 60, 8 607 92065
el. p. registratura@moletupspc.lt

Vaikų registratūra
8 383 5 10 81

Darbuotojų el. pašto adresai sudaromi be lietuviškų raidžių pagal šią schemą vardas.pavarde@moletupspc.lt.

Jei darbuotojas turi du vardus, sudarant el. pašto adresą pasirenkamas jo pirmas vardas. Jei darbuotojas turi dvigubą pavardę, sudarant el. pašto adresą pasirenkama pirma dvigubos pavardės dalis.


Šeimos gydytojai

Eglė Bareikienė 8 652 12577
Vida Narkevičienė 8 652 12576
Rasa Remeikytė-Ruibienė 8 652 12574
Danguolė Andriuškevičienė 8 652 12593, 8 383 5 22 06
Audronė Aleksiejūnienė 8 652 12591, 8 383 4 54 22
Virgilija Pažemeckienė 8 652 12585
Lina Laukienė 8 652 12578
Raimundas Morkūnas 8 656 58442 el. p. alantosbpg@gmail.com
Nina Penkauskienė 8 670 23906
Daiva Grinevičienė 8 648 06247
Ugnė Vaitonytė 8 652 12589
 

Gydytojai akušeriai - ginekologai 8 647 57081
Vida Kristina Valasenkienė 8 647 57081

Gydytojai chirurgai 8 673 11435
Rimas Lydekius 8 383 5 22 08

Gydytojai odontologai 8 608 21431
Aurelija Lukošienė 
8 383 5 19 04 

Nerijus Aleinikovas 
8 608 21431 

Gintautė Juodelytė-Genienė 
8 608 21431 

Gerda Vytaitė-Žižliauskienė  8 602 75260

Procedūrinis kabinetas 8 671 25493 
Profilaktikos kabinetas 
8 383 5 21 02, 8 671 24189
Psichikos sveikatos centras 
8 383 5 22 05, 8 647 56634 

Imunoprofilaktikos specialistė 
8 645 49012
Statistika/archyvas
 8 383 5 18 96, 8 671 05246 
el. p. statistika@moletupspc.lt

Administracija:

Direktorė
Eglė Bareikienė 8 383 5 27 82, 8 652 12577

Vyr. buhalteris
Evaldas Sakalauskas 8 383 5 21 05, 8 60073061

Buhalterė
Laima Žukauskaitė 8 383 5 21 05
el. p. buhalterija@moletupspc.lt

Vyr. slaugos administratorė
Jūratė Druskienė 8 383 5 24 58, 8 647 56649

Administratorė
Edita Šeikienė 8 383 5 11 51, 8 652 12579
el.p. info@moletupspc.lt

Duomenų apsaugos pareigūnė

Dovilė Cichockienė 8 600 26362

el.p. apsauga@moletupspc.lt

Viešųjų pirkimų administratorė
Aida Pašiušienė 8 645 06273 

Ūkvedys
Arvydas Banevičius 8 383 5 25 89, 8 672 97893 

Vyr. energetikas - technikas
Bronius Šeškus 8 614 98594

BPG Kabinetai:

Alantos BPG kabinetas
Turgaus a. 18, Alanta, Molėtų rajonas
tel. 8 383 5 81 46
Bendrosios praktikos gydytojas
Raimundas Morkūnas 8 656 58442 el. p. alantosbpg@gmail.com

Balninkų BPG kabinetas
Alaušų g. 21, Balninkai, Molėtų rajonas
tel. 8 383 4 43 30
Bendrosios praktikos gydytojas
Nina Penkauskienė 8 670 23906

Joniškio BPG kabinetas
Joniškis, Molėtų rajonas
tel. 8 383 5 91 46
Bendrosios praktikos gydytojas
Daiva Grinevičienė 8 648 06247

Suginčių BPG kabinetas
Darželio g. 1, Suginčiai, Molėtų raj.
tel. 8 383 5 61 46
Bendrosios praktikos gydytojas
Raimundas Morkūnas 8 656 58442

Kaimo bendruomenės slaugytoja:
Janina Bražėnienė 8 698 34585

SUSISIEKITE SU MUMIS