Paskaitos apie pagalbą psichologinę krizę išgyvenančiam žmogui

Paskaitos apie pagalbą psichologinę krizę išgyvenančiam žmogui

2017-12-20

Projekto tikslas suteikti žinių ir mokėjimų tikslinėms žmonių grupėms, kaip atpažinti bei suteikti pagalbą psichologinę krizę išgyvenančiam žmogui, žalojančiam save ar/ir ketinančiam nusižudyti.
Uždaviniai:
1. Suteikti žinių ir mokėjimų specialistams, kaip atpažinti bei suteikti pagalbą psichikos ligą, krizę išgyvenančiam žmogui, žalojančiam save ar/ir ketinančiam nusižudyti;
2. Suteikti žinių ir mokėjimų Molėtų rajono seniūnijų gyventojams, kaip atpažinti bei suteikti pagalbą psichikos negalavimus, krizę išgyvenančiam žmogui, žalojančiam save ar/ir ketinančiam nusižudyti bei paskatinti, esant poreikiui, kreiptis pagalbos į specialistus;
3. Įvairiais būdais (dalomąja medžiaga, per PSPC tinklapį, rajoninę spaudą ir pan.) platinti informacinę specialistų parengtą medžiagą apie tai, kaip atpažinti, teikti pagalbą krizę išgyvenančiam žmogui, žalojančiam save ar/ir ketinančiam nusižudyti bei jų artimiesiems.
 
VŠĮ Molėtų r. pirminės sveikatos priežiūros centro darbuotojams, slaugytojoms; Molėtų socialinio paramos centro soc. darbuotojoms, dirbančioms su soc. rizikos šeimomis, gydytojas psichiatras J. Urbutis  perskaitė paskaitą „Psichikos ligos ir jų destigmatizacija“, med.psichologė – psichoterapeutė Rūta Misiulienė  skaitė praktinę paskaitą „Žmogus, išgyvenantis krizę: suicido rizikos atpažinimas, įvertinimas ir pagalbos galimybės“.
Projekto lėšomis paruošta ir išdalinta tikslinėms grupėms dalomoji medžiaga: „Apie savižalą ir pagalbą sau“ (informacija Jaunimui) bei „Kaip padėti žmogui, išgyvenančiam krizę,  turinčiam suicidinių minčių ar žalojančiam save?“.
Buvo įsigyti ir informaciniai leidiniai biblioterapijai.