Registracija pas gydytojus telefonu

Registracija pas gydytojus telefonu

2017-12-04

Registracija pas gydytojus telefonu

Registracija pas šeimos gydytojus ir pirminio lygio specialistus (akušerius ginekologus ir chirurgą) vyksta darbo dienomis nuo 9.00 val. iki 11.00 val. ir nuo 13.00 val. iki 15.00 val. telefono numeriais (8 383) 51660; (8 383) 51081, 8 607 92065

Registracijos atšaukimas

Informuojame, kad vadovaujantis 2015 m. lapkričio 17 d. Lietuvos Respublikos pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymo Nr. I-1562 12 straipsnio pakeitimo įstatymu Nr. XII-2037 pacientas, užsiregistravęs planinei asmens sveikatos priežiūros paslaugai gauti, tačiau negalintis atvykti nustatytu laiku, privalo apie tai informuoti įstaigą ne vėliau kaip prieš 24 valandas iki numatomo paslaugos gavimo laiko pradžios.
Registraciją atšaukti galite telefono numeriais (8 383) 51660; (8 383) 51081, 8 607 92065