Priėmimo pas gydytoją odontologą tvarka

Priėmimo pas gydytoją odontologą tvarka

2017-12-04

PRIĖMIMO PAS GYDYTOJĄ ODONTOLOGĄ TVARKA
(galioja nuo 2017 m. sausio 1 d.)


1. PACIENTŲ REGISTRACIJA
1.1. Pacientai, turintys negalią, pas gydytojus odontologus registruojami telefonu kiekvieno mėnesio pirmą trečiadienį – vieno mėnesio laikotarpiui. Registracija vykdoma nuo 7.00 val. šiais telefono numeriais 8 383 51660 arba 8 607 92065 (registratūra). Atvykdamas pas gydytoją vizito, pacientas turi registratūrai pateikti neįgaliojo pažymėjimo kopiją. Nepateikęs kopijos nebus priimamas pas gydytoją.
1.2. Kiti pacientai pas gydytojus odontologus registruojami kiekvieną darbo dieną registratūroje. Ant poliklinikos lauko durų kiekvieną dieną skelbiama, kiek talonėlių yra skirta tai dienai.
1.3. Pacientai su skaudančiais dantimis, pacientai su nuolatine slauga ir nėščiosios profilaktinei apžiūrai priimami tą pačią dieną.
1.4. Moksleivių sveikatos patikrinimo metu profilaktinius patikrinimus atlieka gydytojas odontologas atsakingas už skausmo dieną.
1.5. Vaikų krūminių dantų silantavimui talonėliai išduodami pasirinktinai arba gydytojo odontologo kabinete arba mokymo ar ikimokyklinio ugdymo įstaigos medicinos darbuotojos kabinete.

2. REGISTRATŪROS DARBAS
2.1. Registruojant neįgalųjį pacientą telefonu pas gydytoją odontologą įrašyti: paciento vardą, pavardę, gimimo metus ir paciento mobilų telefoną bei gydytojo odontologo pavardę, pas kurį pacientas registruojasi, informuoti pacientą, kad pirmą kartą atvykdamas pas gydytoją odontologą turi pristatyti registratūrai neįgaliojo pažymėjimo kopiją.
2.2. Dieną prieš atvykstant pacientui išsiųsti priminimo žinutę. Žinutės tekstas: „Primename, kad rytoj Jūs laukiamas pas gydytoją odontologą. Jeigu negalite atvykti, apie neatvykimą prašome informuoti skambinant telefonu: 8 383 51660 arba 8 607 92065.“
2.3. Negalinčių atvykti pacientų likę talonėliai išdalinami registratūroje.
2.4. Pacientas gali gauti tik vieną talonėlį vizitui pas gydytoją odontologą.

3. ODONTOLOGINIŲ KABINETŲ DARBAS
3.1. Gydytojai odontologai kiekvienai dienai skiria tam tikrą skaičių talonėlių:
3.1.1. gydytoja Aurelija Lukošienė – 5 ir 1 talonėlį neįgaliajam;
3.1.2. gydytoja Gintautė Juodelytė – Genienė – 4 ir 1 talonėlis neįgaliajam;
3.1.3. gydytojas Nerijus Aleinikovas – 3 ir 1 talonėlis neįgaliajam.
3.1.4. gydytoja Dalia Šmitienė – 4 ir 1 talonėlis neįgaliajam.
3.2. Kiekvieną dieną iki 16.00 val. gydytojų odontologų kabinetų darbuotojai į registratūrą pristato talonėlius sekančiai darbo dienai.
3.3. Gydytojo odontologo ligos metu, odontologijos kabinetas atsakingas už pacientų informavimą ir jo vizito perkėlimą.
3.4. Pacientui užsiregistravus ir gavus talonėlį sugydomas tik vienas dantis. Vienas talonėlis – vienam dančiui.
3.5.Mokiniai, neįgalūs pacientai (35 procentų darbingumo) sugydomi iki pilnos sanacijos.
3.6. Pacientams su skaudančiais dantimis, gydytojas odontologas vizito metu suteikia pagalbą bei rekomenduoja registruotis bendra tvarka. Su skaudančiais dantimis pacientai priimami iki 12.00 val., nuo 13.00 val. gydytojai odontologai dirba bendra tvarka.
3.7. Gydytojas odontologas vienam pacientui skiria 40 minučių.