Praktinis seminaras

Praktinis seminaras

2018-03-27

Lektorius Lauras Balaiša taikydamas aktyvaus mokymo metodiką "Teorija-Treniruotė-Taikymas" supažindino klausytojus su sudėtingomis bendravimo situacijomis ir jų valdymo metodika, konfliktų sprendimo modeliu ir  būdu. Darbuotojai, išklausę seminarą, gavo kvalifikacijos kėlimo pažymėjimus.