Projektai

2018 m. birželio 29 d. Viešoji įstaiga Molėtų r. pirminės sveikatos priežiūros centras  ir Europos socialinio fondo agentūra pasirašė projekto Nr. 08.4.2-ESFA-R-615-91-0003 „Paslaugų prieinamumo priemonių tuberkulioze sergantiems asmenims įgyvendinimas Molėtų rajone“ finansavimo ir administravimo sutartį.

 

   2019 m. balandžio 2 d.  Molėtų rajono savivaldybės administracija  ir VŠĮ Molėtų r. pirminės sveikatos priežiūros centras sudarė Projekto "Molėtų rajono pirminės sveiktos  priežiūros centro veiklos efektyvumo didinimas" jungtinės veiklos (partnerystės)  sutartį Nr. A14-181, pagal kurią  viešoji įstaiga Molėtų r. pirminės sveikatos priežiūros centras dalyvauja Projekto pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto "Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu" įgyvendinimo priemonės Nr. 08.1.3-CVPA-R-609 "Pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas" įgyvendinime kaip projekto partneris.