Apie paslaugų teikimą

  Kiekvienas žmogus, kuris yra draustas Privalomuoju sveikatos draudimu (toliau – PSD) Lietuvoje, turi teisę gauti mūsų šalies gydymo įstaigose teikiamas sveikatos priežiūros paslaugas, už kurias  sumoka teritorinės ligonių kasos Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis.

    Lietuvoje privalomuoju sveikatos draudimu yra draudžiami šie asmenys (toliau – draudžiamieji):
• Lietuvos piliečiai ir užsieniečiai, nuolat gyvenantys Lietuvoje;

• laikinai Lietuvoje gyvenantys užsieniečiai (jeigu jie teisėtai dirba Lietuvoje) ir nepilnamečiai jų šeimos nariai;

• nelydimi nepilnamečiai užsieniečiai;

• užsieniečiai, kuriems suteikta papildoma apsauga Lietuvoje;

• asmenys, kuriems, vadovaujantis Europos Sąjungos socialinės apsaugos sistemų koordinavimo reglamentais, turi būti taikomas Sveikatos draudimo įstatymas.

    Apdraustaisiais privalomuoju sveikatos draudimu tampa šie asmenys (toliau – apdraustieji):
• asmenys, kurie moka PSD įmokas (kai įmokas moka darbdavys arba asmuo šias įmokas moka savarankiškai);
• valstybės lėšomis draudžiami asmenys. Didžioji jų dalis – pensinio amžiaus žmonės ir vaikai iki 18 metų.

    Kaip pasitikrinti, ar esate apdraustas PSD?

   Tai galite padaryti VLK interneto svetainės www.vlk.lt  skiltyje „Ar esate draustas?“ Draudžiamojo paieškos sistemoje įrašę savo asmens kodą arba asmens identifikacinį numerį, sužinosite, ar esate draustas.
 
    Ką daryti, jei sužinojote, kad esate nedraustas PSD?

    Jei sužinojote, kad esate nedraustas, pirmiausia reikia išsiaiškinti to priežastį. Informacija apie asmenų draustumą kaupiama Draudžiamųjų privalomuoju sveikatos draudimu registre. Apie kiekvieno draudžiamojo statusą ir draustumo laikotarpį plačiau galima sužinoti TLK (pagal gyvenamąją vietą, Molėtų TLK įsikūrusi VŠĮ Molėtų r. PSPC patalpose , III aukšte ).

    Visi apdraustieji turi vienodą teisę į PSDF biudžeto lėšomis teikiamas sveikatos priežiūros paslaugas, nurodytas Sveikatos draudimo įstatyme.

   Asmenys apdrausti privalomuoju sveikatos draudimu Lietuvoje neturi antrąkart mokėti už tai, už ką mokama PSDF biudžeto lėšomis. Savo lėšomis mokėti reikia tik tuomet, jei žmogus yra nedraustas privalomuoju sveikatos draudimu arba jam teikiamų paslaugų išlaidos nekompensuojamos PSDF biudžeto lėšomis teisės aktų nustatyta tvarka.