Noriu gauti siuntimą pas gydytoją specialistą

      Jeigu pacientui reikalingas sudėtingesnis gydymas, jis su šeimos gydytojo siuntimu (F027a) nukreipiamas pas antrinio lygio specialistą-konsultantą. Registruojantis pas antrinio lygio paslaugų specialistus, būtina turėti siuntimą. 
       Pacientas, norėdamas gauti šeimos gydytojo siuntimą pas antrinio lygio specialistą turi užsiregistruoti VŠĮ Molėtų r. pirminės sveikatos priežiūros centro Registratūroje pas šeimos gydytoją darbo dienomis nuo 7.00 iki 17.00. Registracija galima telefonais: (8 383) 51660, mob. tel. (8 607) 92065, arba naudojantis internetine svetaine www.esveikata.lt/ipr      el. adresas https://ipr.esveikata.lt/?organization=1000100192   
      
Registruojantis Registratūroje pacientai pateikia asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (teikiant asmens sveikatos priežiūros paslaugas nepilnamečiams pacientams, privalo dalyvauti jų įstatyminiai atstovai). Pacientai gauna vizito lapelį, kuriame nurodyta priėmimo data ir laikas, gydytojo vardas, pavardė, kabineto numeris.
     Pacientas, kuris registruojasi telefonu, registratūros darbuotojui nurodo atvykimo pas gydytoją priežastį, savo vardą, pavardę ir gimimo datą. Pacientai privalo įsiminti ar užsirašyti Registratūros darbuotojo nurodytą priėmimo laiką, gydytojo vardą ir pavardę bei gydytojo kabineto numerį.
       Registruojantis pas pirminio lygio gydytoją specialistą: vaikų gydytoją, vidaus ligų gydytoją, gydytoją chirurgą, gydytoją ginekologą , siuntimas nereikalingas.
          Informacija teikiama tel. (8 383) 51660, mob. tel. (8 671) 24189.