Profilaktinis tikrinimas

   Profilaktiniai sveikatos tikrinimai atliekami vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gegužės 31 d. įsakymu Nr. 301 „Dėl profilaktinių sveikatos tikrinimų sveikatos priežiūros įstaigose“ nustatyta tvarka.
   Atliekami profilaktiniai sveikatos tikrinimai: dirbančiųjų ir įsidarbinančiųjų, vairuotojų, norinčių gauti leidimą įsigyti šaunamąjį ginklą, sveikatos tikrinimas norint gauti ar pratęsti licenciją (medikams), tapti advokatu, notaru ir kitais atvejais.
    Paslaugos teikiamos:
  • Draustiems privalomuoju sveikatos draudimu VŠĮ Molėtų r. PSPC pacientams ir kitų įstaigų pacientams,
  • VŠĮ Molėtų r. PSPC pacientams nedraustiems privalomuoju sveikatos draudimu,
  • Įmonėms ir organizacijoms norinčioms patikrinti savo darbuotojų sveikatą.
   Pacientai  profilaktiniam sveikatos tikrinimui registruojami VŠĮ Molėtų r. pirminės sveikatos priežiūros centro registratūroje darbo dienomis nuo 7.00 iki 17.00 val., arba tel. (8 383) 51081, mob. tel. (8 607) 92065.
 
 
    Informacija tel. (8 383) 52102, mob. tel. (8 671) 24189.

Dirbančiųjų ir įsidarbinančiųjų profilaktinis sveikatos tikrinimas
ASMENŲ, NORINČIŲ PASITIKRINTI SVEIKATĄ ĮSIDARBINANT AR DIRBANČIŲ  DARBO APLINKOJE, KURIOJE GALIMA PROFESINĖ RIZIKA (KENKSMINGŲ VEIKSNIŲ  POVEIKIS IR (AR) PAVOJINGAS DARBAS), PROFILAKTINIAI SVEIKATOS TIKRINIMAI.
 

   Prieš privalomą profilaktinį asmens sveikatos tikrinimą, pacientas turi pateikti:

  • asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
  • privalomojo sveikatos patikrinimo medicininę pažymą forma Nr. 047/a, arba forma Nr. 048/a; - įsidarbinančiam;
  • asmens medicininę knygelę (sveikatos pasą) forma Nr. 048/a  -  dirbančiam;
 
   Formas 048/a ir 047/a privalo išduoti ir pagal kompetenciją užpildyti darbdavys, siųsdamas   įsidarbinantį ar dirbantį asmenį tikrintis sveikatą.
 
  • savo šeimos, vidaus, vaikų gydytojo Medicinos dokumentų išrašą siuntimą forma Nr. 027/a iš  asmens sveikatos istorijos, jei asmuo nėra VŠĮ Molėtų r. PSPC ;
  • jei reikia, kitos profesinės kvalifikacijos gydytojo užpildytą formą Nr. 027/a.
 
   Profilaktiniai privalomi dirbančiųjų sveikatos tikrinimai yra mokami.
   PVM SĄSKAITA FAKTŪRA IŠRAŠOMA TĄ PAČIĄ DIENĄ, turėti įstaigos rekvizitus.
Vairuotojų profilaktinis sveikatos tikrinimas
Norintis gauti Vairuotojo sveikatos patikrinimo medicininę pažymą (forma Nr. 083 -1/a) pacientas turi pateikti:
•asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
•vairuotojo pažymėjimą (tikrinantis pakartotinai);
•asmens medicininę knygelę (sveikatos pasą) (forma Nr. 048/a), jei privalomai periodiškai sveikata  tikrinama dirbant vairuotoju pagal darbo sutartį;
•savo šeimos /vidaus gydytojo Medicinos dokumentų išrašą / siuntimą (forma Nr. 027/a) iš asmens sveikatos istorijos, jei asmuo nėra prisirašęs VŠĮ Molėtų r. PSPC ;
•savo Psichikos sveikatos centro gydytojo psichiatro / vaikų ir paauglių psichiatro parengtą formą Nr. 027/a, jei asmuo nėra prisirašęs VŠĮ Molėtų r. PSPC psichikos sveikatos centre;
•priklausomybės ligų gydytojo (narkologo) pažymą iš Psichikos sveikatos centro  pagal gyvenamąją vietą (pažyma galioja 1 mėn. nuo išdavimo datos):
Asmenims, deklaravusiems gyvenamąją vietą Molėtų m., Molėtų rajone, pažymas išduoda VŠĮ Molėtų r. PSPC Psichikos sveikatos centras. Kiti asmenys turėtų kreiptis į gydymo įstaigas pagal deklaruotą gyvenamąją vietą.
•nurodyti, kokių kategorijų transporto priemones nori vairuoti.
 

 Profilaktinės vairuotojų sveikatos tikrinimo paslaugos  yra mokamos.

Asmenų, norinčių gauti leidimą įsigyti ginklus, profilaktinis sveikatos tikrinimas
Prieš privalomą profilaktinį asmens sveikatos tikrinimą norint gauti leidimą įsigyti ginklą, pacientas  turi pateikti:
•asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
•neeilinio sveikatos patikrinimo atveju –policijos ar darbdavio siuntimą;
•charakteristiką iš darbovietės arba seniūnijos (nedirbantys);
•priklausomybės ligų gydytojo (narkologo) pažymą iš Priklausomybės ligų centro pagal gyvenamąją vietą (pažyma galioja 1 mėn. nuo išdavimo datos);
•savo Psichikos sveikatos centro gydytojo psichiatro (prie kurio asmuo yra / buvo prisirašęs arba priskirtas) parengtą Medicinos dokumentų išrašą/siuntimą (forma Nr. 027/a) apie teiktas / neteiktas paslaugas, jei asmuo VŠĮ Molėtų r. PSPC Psichikos sveikatos centre prisirašęs mažiau nei 10 metų;
•savo šeimos gydytojo Medicinos dokumentų išrašą / siuntimą (forma Nr. 027/a) iš asmens sveikatos istorijos, jei asmuo nėra prisirašęs VŠĮ Molėtų r. PSPC .
 
 Už profilaktinį sveikatos tikrinimą norint gauti leidimą įsigyti ginklą mokama.
Kitų asmenų profilaktinis sveikatos tikrinimas
SVEIKATOS TIKRINIMAS NORINT GAUTI AR PRATĘSIANT LICENCIJĄ (medicinos darbuotojai), TAPTI TEISĖJU, ADVOKATU IR KITAIS ATVEJAIS
 
Pacientas turi pateikti:
•asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
•savo šeimos / vidaus / vaikų gydytojo Medicinos dokumentų išrašą / siuntimą (forma Nr. 027/a) iš asmens sveikatos istorijos, jei asmuo nėra prisirašęs VŠĮ Molėtų r. PSPC;
•savo Psichikos sveikatos centro gydytojo psichiatro / vaikų ir paauglių psichiatro parengtą formą Nr. 027/a, jei asmuo nėra prisirašęs VŠĮ Molėtų r. PSPC Psichikos sveikatos centre;
•priklausomybės ligų gydytojo (narkologo) pažymą iš Priklausomybės ligų centro pagal gyvenamąją vietą:
Asmenims, deklaravusiems gyvenamąją vietą Molėtų m. ir rajone, pažymas išduoda VŠĮ Molėtų r. PSPC Psichikos sveikatos centras. Kiti asmenys turėtų kreiptis į gydymo įstaigas pagal deklaruotą gyvenamąją vietą.