Projektai

2018 m. birželio 29 d. Viešoji įstaiga Molėtų r. pirminės sveikatos priežiūros centras  ir Europos socialinio fondo agentūra pasirašė projekto Nr. 08.4.2-ESFA-R-615-91-0003 Paslaugų prieinamumo priemonių tuberkulioze sergantiems asmenims įgyvendinimas Molėtų rajone“ finansavimo ir administravimo sutartį.

 

   2019 m. balandžio 2 d.  Molėtų rajono savivaldybės administracija  ir VŠĮ Molėtų r. pirminės sveikatos priežiūros centras sudarė Projekto "Molėtų rajono pirminės sveiktos  priežiūros centro veiklos efektyvumo didinimas" jungtinės veiklos (partnerystės)  sutartį Nr. A14-181, pagal kurią  viešoji įstaiga Molėtų r. pirminės sveikatos priežiūros centras dalyvauja Projekto pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto "Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu" įgyvendinimo priemonės Nr. 08.1.3-CVPA-R-609 "Pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas" įgyvendinime kaip projekto partneris.

2020 m. gruodžio 22 d. pasirašyta  projekto "Koordinuotai mokiniams teikiamų švietimo pagalbos, socialinių ir sveikatos priežiūros paslaugų modelio diegimas Molėtų rajone" 09.2.2-ESFA-K-730-01-0013 finansavimo sutartis. VŠĮ Molėtų r. pirminės sveikatos priežiūros centras  kaip minėto projekto partneris prisijungia prie  projekto tiklso- didinti specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių vaikų ugdymo veiksmingumą ir šveitimo pagalbos prieinamumą, įgyvendinimo.