Staiga sunegalavau

           Skubos tvarka priimami VšĮ Molėtų r. pirminės sveikatos priežiūros centro ūmiai susirgę pacientai apdrausti privalomuoju sveikatos draudimu.  Jiems VŠĮ Molėtų r. pirminės sveikatos priežiūros centre (toliau – įstaiga) suteikiamos asmens sveikatos priežiūros paslaugos šeimos gydytojo medicinos normos apimtyje. Įvertinęs asmens sveikatos būklę, gydytojas (jei reikia) kviečia greitosios medicinos pagalbos brigadą.
           Asmens sveikatos priežiūros paslaugos įstaigoje teikiamos pirmadieniais – penktadieniais nuo 8.00 val. iki 17.00 val., šeštadieniais nuo 8.00 val. iki 12.00 val. Įstaigos nedarbo metu asmens sveikatos priežiūros paslaugos teikiamos VšĮ Molėtų ligoninės priėmimo skyriuje.
           Ūmiai susirgę pacientai, atvykę į VšĮ Molėtų r. pirminės sveikatos priežiūros centrą kreipiasi į Registratūrą ir pateikia asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (teikiant asmens sveikatos priežiūros paslaugas nepilnamečiams pacientams privalo dalyvauti jų įstatyminiai atstovai)Sergantis pacientas priimamas pas gydytoją be eilės, palydinti registratūros darbuotojui arba bendruomenės slaugytojai ir perduodant gydytojui
            Registracija pas gydytojus odontologus. Pacientas su skaudančiais dantimis, kreipiasi į registratūrą, kuri nukreipią jį pas gydytoją odontologą, nurodo gydytojo odontologo vardą, pavardę, kabineto numerį.  Su skaudančiais dantimis pacientai priimami darbo dienomis iki 12.00 val.
           Registracija pas gydytojus psichiatrus vykdoma atskiroje Psichikos sveikatos centro registratūroje tel.  8 383 52205, mob. tel. (8 647) 56634, arba atvykus į VšĮ Molėtų r. pirminės sveikatos priežiūros centro Psichikos sveikatos centrą darbo dienomis nuo 8.00-17.00.  
 
             Kvalifikuoto medicinos psichologo skubi psichologinė pagalba (konsultacija) asmenims, kurie išgyvena krizines situacijas,teikiama VšĮ Molėtų r. pirminės sveikatos priežiūros centro Psichikos sveikatos centre darbo dienomis medicinos psichologo darbo valandomis. Įstaigos nedarbo metu kreiptis į  Respublikinę Vilniaus psichiatrijos ligoninę,  Parko g. 21, Vilnius, LT-11205, tel. (8 5)267 18 40, susirgus vaikams ir paaugliams į  Vaikų ir paauglių krizių intervencijos skyrių, Santariškių g. 7, Vilnius, tel. (8 5) 275 7564, mob. tel. 8 659 73007.
    
      Žemiau pateikiamos Lietuvoje veikiančios tarnybos, kuriose telefonu ir internetu emocinę paramą teikia specialiai tam paruošti savanoriai, o psichologinę pagalbą – psichikos sveikatos specialistai. Skambučiai šiais numeriais yra nemokami. Skambučius apmoka LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerija.

„Jaunimo linija“

Pagalbą teikia savanoriai http://www.jaunimolinija.lt
Kasdien, visą parą 8 800  28888
„Vaikų linija“
Pagalbą teikia savanoriai www.vaikulinija.lt
11.00–21.00 (I–VII) 116 111, Algirdo g. 31, Vilnius
„Vilties linija“
Pagalbą suaugusiems teikia savanoriai ir psichikos sveikatos profesionalai  http://paklausk.kpsc.lt/contact.php; vilties.linija@gmail.com
Kasdien, visą parą 116 123
„Pagalbos moterims linija“
Pagalbą teikia savanoriai ir psichikos sveikatos profesionalai www.moters-pagalba.lt; pagalba@moteriai.lt
Kasdien, visą parą 8 800  66366
„Linija Doverija“
Pagalbą paaugliams ir jaunimui rusų kalba teikia savanoriai-moksleiviai
16.00–20.00 (II–VI) 8 800  77277
„Tėvų linija“
Konsultacinė pagalba telefonu pozityvios tėvystės klausimais, kylančiais tėvams, įtėviams, globėjams
17.00–21.00 (I–V) 8 800  90012
 
Būtinoji medicinos pagalba
Būtinosios pagalbos apimtį ir kategorijas nustato pacientą apžiūrėjęs gydytojas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. balandžio 8 d. įsakymu Nr. V-208 ir galiojančiomis jo redakcijomis.
Būtinoji pagalba teikiama nemokamai:
• VŠĮ Molėtų r. pirminės sveikatos priežiūros centro pacientams, neatsižvelgiant į jų draustumą;
• laikinai Lietuvos Respublikoje gyvenantiems ir teisėtai dirbantiems užsieniečiams;
• ES/EEB šalių piliečiams, laikinai viešintiems mūsų šalyje, pateikus jų draustumą patvirtinančius dokumentus – galiojančią Europos sveikatos draudimo kortelę (ESDK) arba vieną iš E formos (E 111, E 106, E 121) pažymų, arba kitą galiojančią sveikatos draudimo sutartį;
• užsieniečiams, ne ES/EEB šalių piliečiams, laikinai viešintiems mūsų šalyje, pateikus galiojančią sveikatos draudimo sutartį.
Gydytojui nustačius, kad paciento būklė neatitinka būtinosios pagalbos kriterijų ir jis nėra draustas sveikatos draudimu, sveikatos priežiūros paslaugos yra mokamos.
Būtinoji pagalba sužeidimų ir traumų atvejais  suaugusiems ir vaikams teikiama VšĮ Molėtų ligoninė , Graužinių g. 3, LT-33125 Molėtai, (registratūra: I-V 7:00-17:00 tel. 8-383 53385; priėmimo skyrius: 24val. tel. 8-383 51437).
 
Būtinoji odontologijos pagalba VŠĮ Molėtų r. pirminės sveikatos priežiūros centro ne darbo valandomis  (teikiama tik dėl ūmaus dantų skausmo) ir t.t. Vilniaus universiteto ligoninės Žalgirio klinikoje, Žalgirio g. 117. Tel. pasiteirauti (8 5)  272 1781