Kontaktai

Viešoji įstaiga Molėtų r. PSPC
Graužinių g. 2
LT-33125 Molėtai 
Kodas 303134121
Tel./faks. (8 383) 5 11 51 
El.p.: info@moletupspc.lt

Suaugusių registratūra
8 383 5 16 60, 8 607 92065
el. p. registratura@moletupspc.lt

Vaikų registratūra
8 383 5 10 81

Darbuotojų el. pašto adresai sudaromi be lietuviškų raidžių pagal šią schemą vardas.pavarde@moletupspc.lt.

Jei darbuotojas turi du vardus, sudarant el. pašto adresą pasirenkamas jo pirmas vardas. Jei darbuotojas turi dvigubą pavardę, sudarant el. pašto adresą pasirenkama pirma dvigubos pavardės dalis.


Šeimos gydytojai

Šeimos gydytoja Eglė Bareikienė 8 652 12577
Slaugytoja Jolanta Pelakauskienė 8 639 79264
Šeimos gydytoja Vida Narkevičienė 8 652 12576
Slaugytoja Laima Slavinskienė 8 640 20511
Šeimos gydytoja Violeta Genovaitė Jankauskienė 8 652 12574
Slaugytoja Jūratė Strumilienė 8 640 18490
Šeimos gydytoja Danguolė Andriuškevičienė 8 652 12593
Slaugytoja Violeta Lapėnienė 8 640 28047
Šeimos gydytoja Audronė Aleksiejūnienė 8 652 12591
Slaugytoja Janina Šmigelskienė  8 640 28054
Šeimos gydytoja Virgilija Pažemeckienė 8 652 12585
Slaugytoja Danguolė Avinienė 8 601 60092
Šeimos gydytoja Lina Laukienė 8 652 12578
Slaugytoja Jolanta Stasiūnienė 8 659 94318
Šeimos gydytojas Vaidas Mickevičius 8 690 15859
Slaugytoja Janina Gerasimova 8 640 17640
Šeimos gydytoja Nina Penkauskienė 8 670 23906
Slaugytoja Danguolė Marcinkevičienė 8 600 94823
Šeimos gydytoja Daiva Grinevičienė 8 648 06247
Slaugytoja Danguolė Marcinkevičienė 8 600 94823
 

Gydytojai akušeriai - ginekologai 8 647 57081

Jolanta Rimkienė
 

Gydytojai chirurgai 8 673 11435
Rimas Lydekius

 

Psichikos sveikatos centras 8 383 52205, 8 652 12589

Gydytojas psichiatras Neringa Gudonytė 8 647 56634

Gydytojas psichiatras Agnė Andriulevičiūtė 8 601 26943

Gydytojas vaikų ir paauglių psichiatras Aušra Marija Dovydaitytė  8 601 60237

Medicinos psichologė Rūta Misiulienė 8 664 37174

Medicinos psichologė Dovilė Gutnikienė 8 383 52205, 8 652 12589 (dirba pagal projektą "Koordinuotai mokiniams teikiamų švietimo pagalbos, socialinių ir sveikatos priežiūros paslaugų modelio diegimas Molėtų rajone")

Gydytojai odontologai
Aurelija Lukošienė (43 kabinetas)
8 383 5 19 04 

Nerijus Aleinikovas (41 kabinetas)
8 608 21431 

Gintautė Juodelytė-Genienė (42 kabinetas)
8 602 75260

Gerda Vytaitė - Žižliauskienė (38 kabinetas)

8 639 56383

Burnos higienistė

Gabrielė Čiukinaitė (39 kabinetas)

8 659 94272

Slaugos paslaugų namuose komanda

Bendrosios praktikos slaugytojai:

Aleksandra Bankauskienė 8 690 74648

Audronė Židonienė  8 640 26840

Gražina Gečienė 8 690 74649

Valda Titenienė 8 690 74653

Kineziterapeutė Iveta Žagelytė 8 690 74654 

Procedūrinis kabinetas 8 671 25493 
Profilaktikos kabinetas 
8 383 5 21 02, 8 671 24189
Psichikos sveikatos centras 
8 383 5 22 05, 8 647 56634 

Imunoprofilaktikos specialistė 
8 647 56649
Statistika/archyvas
 8 383 5 18 96, 8 671 05246 
el. p. statistika@moletupspc.lt

Administracija:

Direktorė
Eglė Bareikienė 8 383 5 27 82, 8 652 12577

Direktoriaus pavaduotojas gydymo reikalams

Vaidas Mickevičius 8 690 15859

Vyriausiasis buhalteris
Evaldas Sakalauskas 8 383 5 21 05, 8 60073061

Buhalterė
Laima Žukauskaitė 8 383 5 21 05
el. p. buhalterija@moletupspc.lt

Vyriausioji slaugos administratorė
Jūratė Druskienė 8 383 5 24 58, 8 647 56649

Administratorė
Edita Šeikienė 8 383 5 11 51, 8 652 12579
el.p. info@moletupspc.lt

Statistika

Edita Keraitienė, Inga Olickienė 8 383 51896, 8 671 05246

Viešųjų pirkimų administratorė
Aida Pašiušienė 8 645 06273 

Ūkvedys
Arvydas Banevičius 8 383 5 25 89, 8 672 97893 

Vyr. energetikas - technikas
Bronius Šeškus 8 614 98594

BPG Kabinetai:

Alantos BPG kabinetas
Turgaus a. 18, Alanta, Molėtų rajonas
tel. 8 383 5 81 46
Bendrosios praktikos gydytojas
Raimundas Morkūnas 8 656 58442 
Slaugytoja Janina Remeikienė 8 671 03853


Balninkų BPG kabinetas
Alaušų g. 29A, Balninkai, Molėtų rajonas
tel. 8 383 4 43 30
Bendrosios praktikos gydytojas
Nina Penkauskienė 8 670 23906

Slaugytoja Danutė Purlienė 8 640 15130

Joniškio BPG kabinetas
Arino g. 20, Joniškis, Molėtų rajonas
tel. 8 383 5 91 46
Bendrosios praktikos gydytojas
Daiva Grinevičienė 8 648 06247

Slaugytoja Daiva Marcinkevičienė 8 640 14884

Suginčių BPG kabinetas
Darželio g. 1, Suginčiai, Molėtų raj.
tel. 8 383 5 61 46
Bendrosios praktikos gydytojas
Raimundas Morkūnas 8 656 58442

Slaugytoja Vita Zelionkienė 8 639 82086 

SUSISIEKITE SU MUMIS