Kontaktai

Viešoji įstaiga Molėtų r. PSPC
Graužinių g. 2
LT-33125 Molėtai 
Kodas 303134121
Tel./faks. +370 383 51151 
El.p.: info@moletupspc.lt

Suaugusių registratūra
+370 383 51660, +370 607 92065
el. p. registratura@moletupspc.lt

Vaikų registratūra
+370 383 51081

Darbuotojų el. pašto adresai sudaromi be lietuviškų raidžių pagal šią schemą vardas.pavarde@moletupspc.lt.

Jei darbuotojas turi du vardus, sudarant el. pašto adresą pasirenkamas jo pirmas vardas. Jei darbuotojas turi dvigubą pavardę, sudarant el. pašto adresą pasirenkama pirma dvigubos pavardės dalis.


Šeimos gydytojai

Šeimos gydytoja Eglė Bareikienė +370 652 12577
Slaugytoja Jolanta Pelakauskienė +370 639 79264
 
Šeimos gydytoja Vida Narkevičienė +370 652 12576
Slaugytoja Laima Slavinskienė +370 640 20511
 
Šeimos gydytoja Danguolė Andriuškevičienė +370 652 12593
Slaugytoja Violeta Lapėnienė +370 640 28047
 
Šeimos gydytoja Audronė Aleksiejūnienė +370 652 12591
Slaugytoja Jūratė Strumilienė +370 640 18490
 
Šeimos gydytoja Virgilija Pažemeckienė +370 652 12585
Slaugytoja Danguolė Avinienė +370 601 60092
 
Šeimos gydytoja Lina Laukienė +370 652 12578
Slaugytoja Jolanta Stasiūnienė +370 659 94318
 
Šeimos gydytojas Vaidas Mickevičius +370 690 15859
Slaugytoja Eglė Bareikienė +370 640 17640
 
Šeimos gydytoja Nina Penkauskienė +370 670 23906
Slaugytoja Danguolė Marcinkevičienė +370 600 94823
 
Šeimos gydytoja Daiva Grinevičienė +370 648 06247
Slaugytoja Danguolė Marcinkevičienė +370 600 94823
 

Gydytojai akušeriai - ginekologai +370 647 57081

Jolanta Rimkienė
 

Gydytojai chirurgai +370 673 11435
Rimas Lydekius

 

Psichikos sveikatos centras +370 383 52205, +370 652 12589

Gydytojas psichiatras Agnė Andriulevičiūtė +370 601 26943

Gydytojas vaikų ir paauglių psichiatras Aušra Marija Dovydaitytė  +370 601 60237

Medicinos psichologė Rūta Misiulienė +370 664 37174

Gydytojai odontologai
Aurelija Lukošienė (43 kabinetas)
+370 383 51904 

Nerijus Aleinikovas (41 kabinetas)
+370 608 21431 

Gintautė Juodelytė-Genienė (42 kabinetas)
+370 602 75260

Burnos higienistė

Gabrielė Čiukinaitė (39 kabinetas)

+370 659 94272

Slaugos paslaugų namuose komanda

Bendrosios praktikos slaugytojai:

Audronė Židonienė  +370 640 26840

Gražina Gečienė +370 690 74649

Valda Titenienė +370 690 74653

Kineziterapeutas Aivaras Repečka +370 690 74654
 

Slaugytoja diabetologė Neringa Jurkūnienė  +370 645 49012

Procedūrinis kabinetas +370 671 25493 
Profilaktikos kabinetas
+370 383 52102, +370 671 24189
Psichikos sveikatos centras
+370 383 52205, +370 647 56634 

Imunoprofilaktikos specialistė
+370 647 56649
Statistika/archyvas
+370 671 05246 
el. p. statistika@moletupspc.lt

Administracija:

Direktorė
Eglė Bareikienė +370 383 52782, +370 652 12577

Direktoriaus pavaduotojas gydymo reikalams

Vaidas Mickevičius +370 690 15859

Vyriausiasis buhalteris
Evaldas Sakalauskas +370 383 52105, +370 600 73061

Buhalterė
Laima Žukauskaitė +370 383 52105
el. p. buhalterija@moletupspc.lt

Vyriausioji slaugos administratorė
Jūratė Druskienė +370 383 52458, +370 647 56649

Administratorė
Edita Šeikienė +370 383 51151, +370 652 12579
el.p. info@moletupspc.lt

Statistika

Edita Keraitienė, Inga Olickienė +370 671 05246

Viešųjų pirkimų administratorė
Aida Pašiušienė +370 645 06273 

Ūkvedys
Arvydas Banevičius +370 672 97893 

Vyr. energetikas - technikas
Bronius Šeškus +370 614 98594

BPG Kabinetai:

Alantos BPG kabinetas
Turgaus a. 18, Alanta, Molėtų rajonas
tel. +370 383 58146
Bendrosios praktikos gydytojas
Raimundas Morkūnas +370 656 58442 
Slaugytoja Janina Remeikienė +370 671 03853


Balninkų BPG kabinetas
Alaušų g. 29A, Balninkai, Molėtų rajonas
tel. +370 383 44330
Bendrosios praktikos gydytojas
Nina Penkauskienė +370 670 23906

Slaugytoja Danutė Purlienė +370 640 15130

Joniškio BPG kabinetas
Arino g. 20, Joniškis, Molėtų rajonas
tel. +370 383 59146
Bendrosios praktikos gydytojas
Daiva Grinevičienė +370 648 06247

Slaugytoja Daiva Marcinkevičienė +370 640 14884

Suginčių BPG kabinetas
Darželio g. 1, Suginčiai, Molėtų raj.
tel. +370 383 5 61 46
Bendrosios praktikos gydytojas
Raimundas Morkūnas +370 656 58442

Slaugytoja Vita Zelionkienė +370 639 82086 

 

VšĮ Molėtų r. PSPC pacientams, pagal sudarytą sutartį, laboratorijos paslaugas teikia UAB "Medicina practica laboratorija", tel. +370 600 98165

SUSISIEKITE SU MUMIS