Psichikos sveikatos centras

Dėl gydytojo psichiatro konsultacijos skambinkite į registratūrą tel. 8 383 52205, 8 647 56634. 
Gydytoja psichiatrė Agnė Andriulevičiūtė 8 601 26943.
Gydytoja vaikų ir paauglių psichiatrė Aušra Marija Dovydaitytė 8 601 60237.
Psichologinė pagalba VšĮ Molėtų r. PSPC pacientams teikiama telefonu 8 664 37174
Pirminė ambulatorinė psichikos sveikatos priežiūra – tai kvalifikuotų pirminės ambulatorinės psichikos sveikatos priežiūros paslaugų, teikiamų psichikos sveikatos centre kompleksas, užtikrinant suaugusiųjų, vaikų ir paauglių psichikos sveikatos priežiūrą bei priklausomybės ligų gydymo paslaugas.
Paslaugos teikiamos komandiniu principu. Komandą sudaro: gydytojas psichiatras, gydytojas vaikų ir paauglių psichiatras, psichikos sveikatos slaugytojas, socialinis darbuotojas ir medicinos psichologas. Komandoje gali dirbti ir šeimos (vaikų ligų) gydytojas. Galima kreiptis į bet kurį komandos narį pagal jo kompetenciją. Paslaugos teikiamos visiems Molėtų rajono gyventojams.
Siuntimas nereikalingas, galite kreiptis patys arba nukreipus šeimos (vaikų ligų) gydytojui ar kitų sričių specialistams.
Skubi psichikos sveikatos pagalba teikiama visiems besikreipiantiems asmenims.
BŪTINA IŠANKSTINĖ REGISTRACIJA (išskyrus būtinąją pagalbą) telefonais: (8 383) 52205; (8 647) 56634 arba kreiptis į VšĮ Molėtų r. pirminės sveikatos priežiūros centro Psichikos sveikatos centro registratūrą (Graužinių g. 2, LT-33125 Molėtai) darbo valandomis. Registratūroje būtina pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

 

Registracija

            Registracija pas gydytojus psichiatrus vykdoma atskiroje Psichikos sveikatos centro registratūroje tel.  (8 383) 52205, mob. tel. 8 647 56634, arba atvykus į VšĮ Molėtų r. pirminės sveikatos priežiūros centro Psichikos sveikatos centrą ( Graužinių g. 2, LT_3312 Molėtai) darbo dienomis nuo 8.00-17.00. Registratūroje būtina pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

           Kvalifikuoto medicinos psichologo skubi psichologinė pagalba (konsultacija) asmenims, kurie išgyvena krizines situacijas, teikiama VŠĮ Molėtų r. pirminės sveikatos priežiūros centro Psichikos sveikatos centre darbo dienomis medicinos psichologo darbo valandomis. Įstaigos nedarbo metu kreiptis į  Respublikinę Vilniaus psichiatrijos ligoninę,  Parko g. 21, Vilnius, LT-11205, tel. (8 5)267 18 40, susirgus vaikams ir paaugliams į  Vaikų ir paauglių krizių intervencijos skyrių, Santariškių g. 7, Vilnius, tel. (8 5) 275 7564, mob. tel. 8 659 73007.

Skubi psichologinė pagalba telefonu

     Žemiau pateikiamos Lietuvoje veikiančios tarnybos, kuriose telefonu ir internetu emocinę paramą teikia specialiai tam paruošti savanoriai, o psichologinę pagalbą – psichikos sveikatos specialistai. Skambučiai šiais numeriais yra nemokami. Skambučius apmoka LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerija.


„Jaunimo linija“

Pagalbą teikia savanoriai http://www.jaunimolinija.lt
Kasdien, visą parą 8 800  28888

„Vaikų linija“
Pagalbą teikia savanoriai www.vaikulinija.lt
11.00–21.00 (I–VII) 116 111, Algirdo g. 31, Vilnius

„Vilties linija“
Pagalbą suaugusiems teikia savanoriai ir psichikos sveikatos profesionalai  http://paklausk.kpsc.lt/contact.php; vilties.linija@gmail.com
Kasdien, visą parą 116 123

„Pagalbos moterims linija“
Pagalbą teikia savanoriai ir psichikos sveikatos profesionalai www.moters-pagalba.lt; pagalba@moteriai.lt
Kasdien, visą parą 8 800  66366

„Linija Doverija“
Pagalbą paaugliams ir jaunimui rusų kalba teikia savanoriai-moksleiviai
16.00–20.00 (II–VI) 8 800  77277

„Tėvų linija“
Konsultacinė pagalba telefonu pozityvios tėvystės klausimais, kylančiais tėvams, įtėviams, globėjams
17.00–21.00 (I–V) 8 800  90012

 

Vykdomi projektai
   VšĮ Molėtų r. pirminės sveikatos priežiūros centro psichikos sveikatos centro specialistai parengė ir įvykdė Molėtų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo projektą „Psichikos ligos ir savižudybės rizika: žmonių, sergančių psichikos ligomis destigmatizacija bei tikslinių grupių švietimas dėl savižalos, suicido rizikos įvertinimo“.
 
   Projekto tikslas - suteikti žinių ir mokėjimų tikslinėms žmonių grupėms, kaip atpažinti bei suteikti pagalbą psichologinę krizę išgyvenančiam žmogui, žalojančiam save ar/ir ketinančiam nusižudyti.
   Uždaviniai:
   1. Suteikti žinių ir mokėjimų specialistams, kaip atpažinti bei suteikti pagalbą psichikos ligą, krizę išgyvenančiam žmogui, žalojančiam save ar/ir ketinančiam nusižudyti;
   2. Suteikti žinių ir mokėjimų Molėtų rajono seniūnijų gyventojams, kaip atpažinti bei suteikti pagalbą psichikos negalavimus, krizę išgyvenančiam žmogui, žalojančiam save ar/ir ketinančiam nusižudyti bei paskatinti, esant poreikiui, kreiptis pagalbos į specialistus;
   3. Įvairiais būdais (dalomąja medžiaga, per PSPC tinklapį, rajoninę spaudą ir pan.) platinti informacinę specialistų parengtą medžiagą apie tai, kaip atpažinti, teikti pagalbą krizę išgyvenančiam žmogui, žalojančiam save ar/ir ketinančiam nusižudyti bei jų artimiesiems.
 
   VŠĮ Molėtų r. pirminės sveikatos priežiūros centro darbuotojams, slaugytojoms, Molėtų socialinio paramos centro soc. darbuotojoms, dirbančioms su soc. rizikos šeimomis, gydytojas psichiatras J. Urbutis  perskaitė paskaitą „Psichikos ligos ir jų destigmatizacija“, med.psichologė – psichoterapeutė Rūta Misiulienė  skaitė praktinę paskaitą „Žmogus, išgyvenantis krizę: suicido rizikos atpažinimas, įvertinimas ir pagalbos galimybės“.
   Projekto lėšomis paruošta ir išdalinta tikslinėms grupėms dalomoji medžiaga: „Apie savižalą ir pagalbą sau“ ( pridedama informacija Jaunimui) bei „Kaip padėti žmogui, išgyvenančiam krizę,  turinčiam suicidinių minčių ar žalojančiam save?“.
   Buvo įsigyti ir informaciniai leidiniai biblioterapijai.
Jei esi savižudybės krizėje ir ieškai pagalbos

     Kartais jauni žmonės, jausdami didelį dvasinį skausmą, siekdami nusiraminti ar užsimiršti, stipriai nekęsdami savęs, ar dėl kitų priežasčių sekina ir žaloja savo kūną. Tai skausminga ir sudėtinga problema, kurią spręsti yra ne viena galimybė. Savęs žalojimą galima pakeisti kitais, nežalingais būdais ir taip padėti sau išgyventi sunkią akimirką. Jei į tavo rankas pateko šis leidinys, tikimės, kad surasi minčių ir idėjų, kurios padės tau jaustis geriau ir paskatins pasirūpinti savimi.

Jei esi savižudybės krizėje ir ieškai pagalbos

Informacinis leidinys "Apie savižalą ir pagalbą sau".