Odontologijos paslaugos

Jaunuoliai, senjorai, neįgaliejhi, besilaukiančios mamos

ar vaikus auginančios šeimos - visus kviečiame skaityti naują odontologiniam švietimui skirtą svetainę

www.virtualusodontologas.lt

kuri padės jums išlaikyti puikią burnos sveikatą visam gyvenimui.

Registracijos pas gydytojus odontologus tvarka

  1. PACIENTŲ REGISTRACIJA

1.1. Pacientai, turintys negalią, pas gydytojus odontologus registruojami telefonu kiekvieno mėnesio pirmą trečiadienį – vieno mėnesio laikotarpiui. Registracija vykdoma nuo 7.00 val. šiais telefono numeriais 8 383 51660 arba 8 607 92065 (registratūra). Atvykdamas pas gydytoją vizito, pacientas turi registratūrai pateikti neįgaliojo pažymėjimo kopiją. Nepateikęs kopijos nebus priimamas pas gydytoją.
1.2. Kiti pacientai pas gydytojus odontologus registruojami telefonu arba registruojasi internetinėje sistemoje www.sergu.lt.
1.3. Pacientai su skaudančiais dantimis, pacientai su nuolatine slauga ir nėščiosios profilaktinei apžiūrai priimami tą pačią dieną.
1.4. Moksleivių sveikatos patikrinimo metu profilaktinius patikrinimus atlieka gydytojas odontologas pagal budėjimo grafiką atsakingas už skausmo dieną.
1.5. Vaikų krūminių dantų silantavimui talonėliai išduodami pasirinktinai arba gydytojo odontologo kabinete arba mokymo ar ikimokyklinio ugdymo įstaigos medicinos darbuotojos kabinete.
 
2. REGISTRATŪROS DARBAS 
 
2.1. Registruojant neįgalųjį pacientą telefonu pas gydytoją odontologą įrašyti: paciento vardą, pavardę, gimimo metus ir paciento mobilų telefoną bei gydytojo odontologo pavardę, pas kurį pacientas registruojasi, informuoti pacientą, kad pirmą kartą atvykdamas pas gydytoją odontologą turi pristatyti registratūrai neįgaliojo pažymėjimo kopiją.
2.2. Dieną prieš atvykstant pacientui išsiųsti priminimo žinutę. Žinutės tekstas: „Primename, kad rytoj Jūs laukiamas pas gydytoją odontologą. Jeigu negalite atvykti, apie neatvykimą prašome informuoti skambinant telefonu: 8 383 51660 arba 8 607 92065.“
2.3. Negalinčių atvykti pacientų likę talonėliai suvedami į sistemą "www.sergu.lt" arba išdalinami registratūroje.
2.4. Pacientas gali gauti tik vieną talonėlį vizitui pas gydytoją odontologą.

 3. ODONTOLOGINIŲ KABINETŲ DARBAS

3.1. Gydytojai odontologai kiekvienai dienai, išskyrus skausmo dienas,  skiria tam tikrą skaičių talonėlių:
       3.1.1. gydytoja Aurelija Lukošienė – 6 ir 1 talonėlį neįgaliajam;
       3.1.2. gydytoja Gerda Vytaitė-Žižliauskienė – 6 ir 1 talonėlis neįgaliajam;
       3.1.3. gydytojas Nerijus Aleinikovas – 5 ir 1 talonėlis neįgaliajam;
       3.1.4. gydytoja Gintautė Juodelytė-Genienė - 6 ir 1 talonėlis neįgaliajam.
3.2. Gydytojo odontologo ligos metu,, gydytojo odontologo padėjėja atsakinga už pacientų informavimą ir jo vizito perkėlimą.
3.3. Pacientui užsiregistravus ir gavus talonėlį sugydomas tik vienas dantis. Vienas talonėlis – vienam dančiui.
3.4.Mokiniai, neįgalūs pacientai (35 procentų darbingumo) sugydomi iki pilnos sanacijos.
3.5. Pacientams su skaudančiais dantimis, gydytojas odontologas vizito metu suteikia pagalbą bei rekomenduoja registruotis bendra tvarka.
3.6. Su skaudančiais dantimis pacientai priimami iki 12.00 val., nuo 13.00 val. gydytojai odontologai dirba bendra tvarka.
3.7. Gydytojas odontologas vienam pacientui skiria 40 min.

 

Vaikų krūminių dantų dengimo silatinėmis medžiagomis paslaugos

Įstaigoje teikiamos vaikų (6–14 m.) krūminių dantų dengimo silantinėmis medžiagomis paslaugos, apmokamos PSDF lėšomis.

Vaikų profilaktinio tikrinimo metu duodami talonai dantų dengimui silantinėmis medžiagomis. Taip pat  vaikai šios paslaugos atlikimui registruojami darbo laiku atvykus pas gydytojus odontologus į kabinetus Nr. 38, Nr. 41, Nr.42, Nr.43 arba  telefonais: (8 383) 51904; mob. tel. 8 608 21431.

Dokumentų, reikalingų įrašymui į dantų protezavimo eilę, priėmimas

   Dokumentai, reikalingi įrašymui į dantų protezavimo eilę, priimami VŠĮ Molėtų r. pirminės sveikatos priežiūros centre (Graužinių g. 2, LT-33125 Molėtai)  gydytojų odontologų kabinetuose ( III aukštas, Nr. 38, 41, 42, 43 ) darbo laiku, tel.  (8 383) 51904, mob. tel. (8 608) 21431. Būtina pateikti šiuos dokumentus: asmens tapatybės kortelę arba pasą, pensijos gavėjo ar neįgaliojo pažymėjimą; vaikams - gimimo liudijimą, pasą arba asmens tapatybės kortelę (jei turi) , moksleivio pažymėjimą. 

         Teisę į dantų protezavimo paslaugas turi apdraustieji privalomuoju sveikatos draudimu:

   • asmenys, kuriems sukako senatvės pensijos amžius;

   • nedarbingi arba iš dalies darbingi asmenys;

   • vaikai iki 18 metų.

   Dantų protezavimo paslaugų išlaidos nuo 2019 m. rugsėjo 1 d. (vadovaujantis naujausiais Dantų protezavimo paslaugų teikimo ir išlaidų kompensavimo iš PSDF biudžeto tvarkos aprašo pakeitimais)  kompensuojamos iš PSDF biudžeto asmenims pagal faktines dantų protezavimo išlaidas, bet ne daugiau kaip:

  • pensininkams, nedarbingiems arba iš dalies darbingiems asmenims ir asmenims, kuriems buvo taikytas gydymas dėl burnos, veido ir žandikaulių onkologinės ligos, kurie turi arba po taikyto specifinio (spindulinio ir (ar) chemoterapinio) gydymo burnos ertmėje likę mažiau kaip 10 funkciškai visaverčių kontaktuojančių natūralių ar kokybiškų protezuotų antagonistinių dantų porų nuo pirmojo krūminio danties iki kitos pusės pirmojo krūminio danties, ir tiems, kuriems diagnozuotas didesnis nei II laipsnio patologinis visų dantų nudilimas (daugiau kaip 1/3 danties vainiko aukščio) – iki 504,81 Eur;
  • pensininkams, nedarbingiems arba iš dalies darbingiems asmenims, kurių bedantis apatinis žandikaulis 4, 5, 6 dantų srityje yra mažesnio nei 12 mm storio, taip pat asmenims, kuriems buvo taikytas gydymas dėl burnos, veido ir žandikaulio onkologinės ligos, jei atlikta burnos ertmės, vaido ir žandikaulių operacijos su minkštųjų audinių šalinimu ir (ar) žandikaulių srities kaulo rezekcijna -  – iki 1 553,24 Eur;
  • vaikams, kurių kramtymo sistema dar vystosi, kai protezuojama laikinais dantų protezais, pagamintais iš laboratorijoje ar odontologijos kabinete polimerizuojamų polimerų, arba standartiniais apsauginiais metaliniais vainikėliais – iki 257,63 Eur;
  • vaikams, kurių kramtymo sistema iš esmės susiformavo, kai protezuojama ilgalaikių konstrukcinių medžiagų dantų protezais, išskyrus dantų protezų gamybai skirtas skaitmenines technologijas –
    iki 1 553,24 Eur.