Korupcijos prevencija

PRANEŠK APIE NUSIŽENGIMUS AR GALIMĄ PIKTNAUDŽIAVIMĄ

Prašome būti pilietiškais ir susidūrus su korupcijos apraiškomis informuoti atsakingus asmenis

Korupcijos prevencijos komisija įstaigoje:

Vaidas Mickevičius, tel. 8 690 15859, el.p. vaidas.mickevicius@moletupspc.lt

Jūratė Druskienė, tel. 8 383 52458, 8 647 56649, el. p. jurate.druskiene@moletupspc.lt

Aida Pašiušienė, tel. 8 645 06273, el.p. aida.pasiusiene@moletupspc.lt

Direktoriaus kreipimasis

Atsakomybė už korupcinio pobūdžio veiksmus

Korupcijos prevencijos programos:

Korupcijos prevencijos 2022-2023 m.  programa ir įgyvendinimo planas

Korupcijos prevencijos 2017-2019 m. programa
Korupcijos prevencijos 2017-2019 m. programos įgyvendinimo priemonių planas 

Aktuali informacija apie korupciją ir jos prevenciją:

Korupcijos pasireiškimo tikimybės vertinimo išvada

Informacija visuomenei apie įstaigoje nustatytus korupcijos ir korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos požymių turinčius atvejus :  Korupcijos ir korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos požymių VŠĮ Molėtų r. PSPC nenustatyta.


Pacientams - antikorupcinis vaizdo įrašas "Gyvenimas yra gražus" 

 Straipsnis -  "Padėka" medikui gali kainuoti ir septynerius laisvės metus