Korupcijos prevencija

STT antikorupciniu požiūriu įvertino Sveikatos priežiūros įstaigų įstatymą dėl sveikatos priežiūros įstaigose darbo santykius nutraukiantiems darbuotojams mokamų išeitinių išmokų

PRANEŠK APIE NUSIŽENGIMUS AR GALIMĄ PIKTNAUDŽIAVIMĄ

Prašome būti pilietiškais ir susidūrus su korupcijos apraiškomis informuoti atsakingus asmenis

Korupcijos prevencijos komisija įstaigoje:

Vaidas Mickevičius, tel. 8 690 15859, el.p. vaidas.mickevicius@moletupspc.lt

Jūratė Druskienė, tel. 8 383 52458, 8 647 56649, el. p. jurate.druskiene@moletupspc.lt

Aida Pašiušienė, tel. 8 645 06273, el.p. aida.pasiusiene@moletupspc.lt

Atsparumo korupcijai lygis -dydis, rodantis viešojo sektoriaus subjekto atsparumą korupcijai.  VŠĮ Molėtų r. pirminės sveikatos priežiūros centro darbuotojų atsparumo korupcijai lygio nustatymo apklausa už 2023 m.

Atsparumo korupcijai lygio nustatymo išvada už 2023 m.

Direktoriaus kreipimasis

Atsakomybė už korupcinio pobūdžio veiksmus

Korupcijos prevencijos programos:

Korupcijos prevencijos 2022-2023 m.  programa ir įgyvendinimo planas

Korupcijos prevencijos 2017-2019 m. programa
Korupcijos prevencijos 2017-2019 m. programos įgyvendinimo priemonių planas 

Aktuali informacija apie korupciją ir jos prevenciją:

Korupcijos pasireiškimo tikimybės vertinimo išvada

Informacija visuomenei apie įstaigoje nustatytus korupcijos ir korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos požymių turinčius atvejus :  Korupcijos ir korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos požymių VŠĮ Molėtų r. PSPC nenustatyta.

Informacija apie gautas dovanas: dovanų neužregistruota.

Informacija apie įstaigos vidiniu kanalu gautus pranešimus: pranešimų negauta.

Informacija paie gautus pranešimus, skundus apie korupcinio pobūdžio teisės pažeidimus: pranešimų negauta.

Informacija apie darbuotojų nusišalinimus vykdant jiems pavestas užduotis, kad būtų išvengta viešųjų ir privačių interesų konflikto: nusišalinimų nepareikšta.


Pacientams - antikorupcinis vaizdo įrašas "Gyvenimas yra gražus" 

 Straipsnis -  "Padėka" medikui gali kainuoti ir septynerius laisvės metus