Apie mus

       Viešoji įstaiga Molėtų r. pirminės sveikatos priežiūros centras – Molėtų rajono savivaldybės viešoji sveikatos priežiūros pelno nesiekianti įstaiga (įkurta 1997 m.) po reorganizacijos veiklą pradėjo vykdyti nuo 2014 m. sausio 1 d. Per šiuos metus įstaiga įgijo neįkainojamos patirties, išaugo, patobulėjo. Šiuo metu prie VšĮ Molėtų r. PSPC prisirašę apie 14 tūkstančių gyventojų, o kasdien čia apsilanko per 470 pacientų, kuriais rūpinasi 10 šeimos gydytojų, 4 gydytojai odontologai, 4 gydytojai specialistai: vaikų gydytojas,  vidaus ligų gydytojas, gydytojas ginekologas, gydytojas chirurgas; 2 gydytojai psichiatrai, vaikų-paauglių psichiatras, medicinos psichologas, socialinis darbuotojas, slaugos specialistai, taip pat kitas aptarnaujantis personalas.
    
   Viešoji įstaiga Molėtų r. pirminės sveikatos priežiūros centras vykdo nemokamą pirminę asmens sveikatos priežiūrą, kurią reglamentuoja LR Vyriausybės nutarimai ir Sveikatos apsaugos ministerijos įsakymai. Įstaiga yra sudariusi sutartį su Panevėžio teritorine ligonių kasa dėl  asmens sveikatos priežiūros paslaugų apmokėjimo Privalomojo sveikatos draudimo fondo (toliau - PSDF) biudžeto lėšomis,
  Įstaigoje teikiamos šios PSDF biudžeto lėšomis finansuojamos paslaugos (asmens sveikatos priežiūros paslaugų nomenklatūra):
  • pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugos;
  • odontologinės asmens sveikatos priežiūros paslaugos;
  • pirminės psichikos sveikatos priežiūros paslaugos;
  • ambulatorinės slaugos paslaugos;
  • prevencinių programų paslaugos.
  Medicininės laboratorijos paslaugas VšĮ Molėtų r. pirminės sveikatos priežiūros centre, Graužinių g. 2, LT-33125 Molėtai, pagal sudarytą sutartį atlieka UAB Medicina practica laboratorija. Medicininiai laboratoriniai tyrimai numatyti Lietuvos medicinos normoje MN14:2019 "Šeimos gydytojas." ir sutartyje su Panevėžio teritorine ligonių kasa atliekami nemokamai. UAB Medicina practica laboratorija telefono numeris 8 600 98165
 
    
Misija, vizija, veiklos tikslai
     Įstaigoje teikiamos saugios, kokybiškos pirminės sveikatos priežiūros paslaugos, slaugos paslaugos namuose, nuolat vykdomos prevencinės bei visuomenės sveikatos programos, atliekami profilaktiniai sveikatos tikrinimai.
      Medikų darbą palengvina moderni medicinos informacinė sistema. Gydytojai savo darbo vietose turi ne tik galimybę suvesti duomenis, bet ir peržiūrėti paciento ligos istorijos įrašus, diagnozes, tyrimų rezultatus ir kitą svarbią informaciją apie pacientą.
     Pacientai gauna informaciją apie suplanuotus jų apsilankymus pas gydytojus, taip pat pakvietimus dalyvauti prevencinėse sveikatos patikrinimo programose, atlikti skiepus.
   Įstaigos misija – teikti pacientams mokslu ir technologijomis pagrįstas, saugias ir kokybiškas, atitinkančias pacientų poreikius, interesus ir lūkesčius, pirminės sveikatos priežiūros paslaugas, atsižvelgiant į steigėjo ir Valstybinės ligonių kasos keliamus reikalavimus, užtikrinant pacientų informacijos privatumą, pagarbą ir orumą. Siekti, kad prie įstaigos prisirašę pacientai, medicinos darbuotojams atliekant profilaktinį ir gydomąjį darbą, turėtų kuo mažiau sveikatos problemų.
    Įstaigos vizija – Europos Sąjungos reikalavimus atitinkanti šiuolaikinė konkurencinga, pažangi gydymo įstaiga, teikianti kokybiškas asmens sveikatos priežiūros paslaugas, efektyviai naudojanti sveikatos priežiūros išteklius bei nuolat siekianti sveikatos priežiūros kokybės ir optimalių sąlygų pacientams ir darbuotojams.
     Pagrindiniai VšĮ  Molėtų r. PSPC  veiklos tikslai:
- organizuoti ir koordinuoti PSPC veiklą taip, kad visų socialinių grupių pacientams būtų teikiamos prieinamos, saugios, kvalifikuotos kokybiškos (medicininiu ir pacientų aptarnavimo požiūriais) asmens sveikatos priežiūros paslaugos;

- mažinti  pacientų  sergamumą  ir  mirtingumą, gerinti jų gyvenimo kokybę;

- gerinti teikiamų paslaugų kokybę bei prieinamumą;

- kelti personalo kvalifikaciją ir profesionalumą;

- diegti naujas medicinos ir informacines technologijas;

- gerinti personalo darbo sąlygas;

- koreguoti kokybės sistemą atsižvelgiant į sveikatos priežiūros paslaugų kokybės rezultatus, pacientų nuomonę. 

Direktorius
VšĮ Molėtų r. pirminės sveikatos priežiūros centro direktorė,
šeimos gydytoja, vaikų ligų gydytoja
   Eglė Bareikienė  
       
      Mieli molėtiškiai, rūpintis Jūsų sveikata – svarbiausias mūsų tikslas.
Dėkoju visiems, kurie patiki mums brangiausią savo ir savo šeimos turtą – sveikatą. Stengiamės nenuvilti savo pacientų: taikome moderniausius gydymo, prevencijos ir profilaktikos metodus, nuolat geriname teikiamų sveikatos priežiūros paslaugų kokybę ir prieinamumą, diegiame naujas efektyvias medicinines ir informacines technologijas.
         Kviečiu visus norinčius tapti mūsų poliklinikos pacientais.
Tikiu, kad mūsų bendros pastangos padės išsaugoti ir atgauti sveiką sielą ir kūną.

 

Gimė 1967 m. kovo 18 d. Ukmergėje. Ištekėjusi. Vyras - Valdas. Šeimoje užaugo sūnus Karolis ir dukra Aurėja.
1991 m. Vilniaus universitete Medicinos fakultete įgijo gydytojo pediatro specialybę.
Nuo 1991 m. iki 1995 m. dirbo Molėtų ligoninėje, vėliau Molėtų PSPC gydytoja pediatre.
Nuo 2004 m. dirbo Molėtų PSPC šeimos gydytoja.
Nuo 2008 m. iki 2014 m. įkūrė ir vadovavo VšĮ Molėtų šeimos sveikatos centrui.
Nuo 2014 m. dirba VšĮ Molėtų r. pirminės sveikatos priežiūros centro direktore.
Nuo 2011 m. yra Lietuvos Gydytojų vadovų sąjungos narė.
Nuo 2017 m. Pirminių sveikatos priežiūros įstaigų vadovų asociacijos narė.
Nuolat dalyvauja įvairiuose kursuose ir seminaruose. Dalyvavo Gydytojų vadovų sąjungos organizuotoje stažuotėje Vokietijoje. 
 
 
 

 

 

Administracija
 
Direktorė Eglė Bareikienė, tel. 8 383 52782, mob. tel. 8 652 12577, el. p. egle.bareikiene@moletupspc.lt 
Direktorės pavaduotojas gydymo reikalams Vaidas Mickevičius, tel. 8 690 15859, vaidas.mickevicius@moletupspc.lt
Administratorė Edita Šeikienė, tel. 8 383 51151, mob. tel. 8 652 12579, el. p. info@moletupspc.lt
Vyriausioji slaugos administratorė Jūratė Druskienė, tel. 8 383 52458, mob. tel. 8 647 56649, el. p. jurate.druskiene@moletupspc.lt
Buhalterija, tel. 8 383 52105, mob. tel. 8 600 73061, el. p. buhalterija@moletupspc.lt
Vyriausiasis buhalteris Evaldas Sakalauskas, el.p. evaldas.sakalauskas@moletupspc.lt
Buhalterė Laima Žukauskaitė
Kompiuterinės technikos operatorė Edita Keraitienė, tel. 8 671 05246, el. p. statistika@moletupspc.lt
Statistė-archyvarė Inga Olickienė, tel. 8 671 05246, el. p. inga.olickiene@moletupspc.lt
Viešųjų pirkimų administratorė Aida Pašiušienė, tel. 8 645 06273, el. p. aida.pasiusiene@moletupspc.lt
 
 

 

 

Vaistų (vaistinių preparatų) reklamuotojų vizitų organizavimas

Vaistinių preparatų ir medicininės paskirties produktų reklamuotojų vizitų organizavimo tvarka

Prašymą leisti organizauoti reklaminį renginį galima rasti čia.

Reklaminio renginio regitracijos lapą galima rasti čia.

 

Kontaktinis asmuo:

Edita Šeikienė

Administratorė

Tel. 8 383 51151

el. p. info@moletupspc.lt

SUSISIEKITE SU MUMIS