Mokamos paslaugos

     VŠĮ Molėtų r. pirminės sveikatos priežiūros centras teikia mokamas asmens sveikatos priežiūros paslaugas, kurių teikimą ir apmokėjimą už jas reglamentuoja teisės aktai ir/ar Įstaigos direktoriaus įsakymai:
  • paslaugos draudžiamiesiems, kurie nėra apdrausti privalomuoju sveikatos draudimu (išskyrus būtinąją pagalbą);
  • odontologinės priežiūros paslaugos: apdraustieji (išskyrus vaikus ir asmenis,  besimokančius dieninėse bendrojo lavinimo mokyklose, profesinių mokyklų dieniniuose skyriuose, kol jiems sukanka 24 metai, ir socialiai remtinus asmenis, kai jie pateikia atitinkamą savivaldybės, kurios teritorijoje gyvena, socialinės paramos skyriaus pažymą) moka už vaistus, odontologines ir kitas medžiagas, sunaudotas odontologinės priežiūros paslaugų teikimui, vienkartines priemones;
  • profilaktiniai darbuotojų ir įsidarbinančiųjų sveikatos tikrinimai;
  • profilaktiniai vairuotojų mėgėjų, norinčių įsigyti civilinį ginklą, vykstančiųjų į užsienį sveikatos tikrinimai
  • skiepijimai, kurie neįtraukti į Lietuvos Respublikos vaikų profilaktinių skiepijimų kalendorių, taip pat nėra finansuojami iš kitų šaltinių;
  • paslaugos, teikiamos tarpusavio sutarčių pagrindu su draudimo įmonėmis, kitomis įmonėmis;
  • kitos susijusios su sveikatos priežiūra paslaugos ir mokamos nemedicininės paslaugos.

        VšĮ Molėtų r. pirminės sveikatos priežiūros centro nemokamų ir mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo ir apmokėjimo tvarka