Šeimos klinika

     VŠĮ Molėtų r. pirminės sveikatos priežiūros centras vykdo pirminę asmens sveikatos priežiūrą, infekcinių ligų profilaktiką, propaguoja sveiką gyvenseną, vykdo prevencines programas, užtikrina savalaikį kokybišką sveikatos paslaugų teikimą.
     Centre dirba 11 kvalifikuotų šeimos gydytojų. Šeimos gydytojas, turintis šiam darbui licenciją, rūpinasi gyventojų sveikata – ne tik gydymu, bet ir sveikatos išsaugojimu bei gerinimu, ligų profilaktika. Jis patarėjas ir koordinatorius, padedantis pacientui orientuotis sveikatos sistemoje, konsultuojantis elementariais sveikatos klausimais, stebintis lėtinių ligų eigą, prireikus nukreipiantis pas reikalingą specialistą. Siekiama, kad visa šeima lankytųsi pas tą patį gydytoją.    

   VšĮ Molėtų r. pirminės sveikatos priežiūros centre teikiamos visos PSDF biudžeto lėšomis finansuojamos  pirminio lygio gydytojų specialistų: vaikų gydytojo, vidaus ligų gydytojo,  gydytojo chirurgo, gydytojo ginekologo, bei akušerio paslaugos pacientams, apdraustiems privalomuoju sveikatos draudimu.

   
Šeimos gydytojai

 Šeimos gydytojai

Vardas pavardė

Kabineto Nr.

Eglė Bareikienė

1

Virgilija Pažemeckienė

28

Vida Narkevičienė

2

Rasa Remeikytė-Ruibienė

3

Danguolė Andriuškevičienė

23

Daiva Grinevičienė

25

Joniškio BPG

Nina Penkauskienė

 

25

Balninkų BPG

Audronė Aleksiejūnienė

26

Lina Laukienė

27

Ugnė Vaitonytė

29

Raimundas Morkūnas

Alantos BPG

Suginčių BPG

Gydytojai specialistai

Specialistas

Vardas pavardė

Kabinetas

Vaikų gydytojas

Eglė Bareikienė

1

Vidaus ligų gydytojas

Virgilija Pažemeckienė

28

Gydytojas ginekologas

Jolanta Rimkienė

19

Gydytojas chirurgas

Rimas Lydekius

14

Gydytojai odontologai

Nerijus Aleinikovas

41

 

Gerda Vytaitė-Žižliauskienė

38

 

Aurelija Lukošienė

43

 

Gintautė Juodelytė-Genienė

38

Psichiatrai

Agnė Andriulevičiūtė

Psichikos sveikatos centras

 

Rasa Jasaitė

Psichikos sveikatos centras

 

Neringa Gudonytė

Psichikos sveikatos centras

Vaikų-paauglių psichiatras

Aušra Marija Dovydaitytė

Psichikos sveikatos centras

Registracija

   Pacientas gali iš anksto užsiregistruoti pas gydytoją internetu naudojantis svetaine www.esveikata.lt/ipr

  arba VŠĮ Molėtų r. pirminės sveikatos priežiūros centro Registratūroje jam priimtinu būdu:

  • suaugusieji pacientai gali registruotis telefonu: (8 383) 51660, mob. tel. (8 607) 92065;
  • vaikų ir paauglių registracija vykdoma telefonu (8 383) 51081;
  • atvykus į vietą, užsiregistruoti  Registratūroje  darbo dienomis nuo 7.00 iki 17.00;
  • registracija į Psichikos sveikatos centrą  - telefonu (8 383) 52205; mob. tel. (8 647) 56634.

       Registruojantis Registratūroje pacientai pateikia asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (teikiant asmens sveikatos priežiūros paslaugas nepilnamečiams pacientams, privalo dalyvauti jų įstatyminiai atstovai). Pacientai gauna vizito lapelį, kuriame nurodyta priėmimo data ir laikas, gydytojo vardas ir  pavardė, kabineto numeris.

      Pacientas, kuris registruojasi telefonu, registratūros darbuotojui nurodo atvykimo pas gydytoją priežastį, savo vardą, pavardę ir gimimo datą. Pacientai privalo įsiminti ar užsirašyti Registratūros darbuotojo nurodytą priėmimo laiką, gydytojo vardą ir pavardę bei gydytojo kabineto numerį.

Paslaugos teikiamos draustiems privalomuoju sveikatos draudimu VšĮ Molėtų r. PSPC pacientams.

Informacija tel. (8 383) 51660, mob. tel. (8 607) 92065.