Administracinė informacija

Veiklos ir finansinės ataskaitos

Finansinė atskaitomybė 2014 m.pdf
Aiškinamasis raštas.pdf
Veiklos ataskaita 2014 m.
Finansinė atskaitomybė 2015 m.
Veiklos ataskaita 2015 m.
Tarpinės finansinės būklės ataskaitos 2016 m.:
I ketv.
II ketv.
III ketv.
Finansinė atskaitomybė 2016 m.
Veiklos ataskaita 2016 m.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Viešieji pirkimai

VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ SUVESTINĖ

INFORMACIJA APIE SUDARYTAS SUTARTIS IR JŲ PAKEITIMUS

Atliekami viešieji pirkimai


2020 m. pirkimų planas:

2020 m. supaprastintų pirkimų planas (išskyrus mažos vertės pirkimus)

2019 m. pirkimų planas:

2019 m. supaprastintų pirkimų planas (išskyrus mažos vertės pirkimus)

Informacija apie atliekamus/atliktus  mažos vertės pirkimus 2016 metais

Informacija apie atliekamus/atliktus mažos vertės pirkimus 2017 metais

 2017 m. vykdyti pirkimai:

2017 m. viešųjų pirkimų suvestinė
2017 m. pirkimo plano papildymas

Diagnostikos reagentų ir pagalbinių priemonių pirkimas.doc
VAKCINŲ PIRKIMAS.doc
Medicinos laboratorinių tyrimų paslaugos pirkimas
Vakcinų pirkimas 2017 m.
Gaminamų vaistų pirkimas 2017 m.
Dezinfekcijos piremonių pirkimas 2017 m.
Vaistų pirkimas 2017 m.

Ataskaitos:

2014 m. vykdytų mažos vertės pirkimų ataskaita
2015 m. vykdytų mažos vertės pirkimų ataskaita
2016 m. vykdytų mažos vertės pirkimų ataskaita

2017 m. vykdytų mažos vertės pirkimų ataskaita

2018 m. vykdytų mažos vertės pirkimų ataskaita

2019 m. vykdytų mažos vertės pirkimų ataskaita

2019 m. pirkimų ataskaita

2020 m. vykdytų mažos vertės pirkimų ataskaita

2021m. vykdytų mažos vertės pirkimų ataskaita

Medicinos laboratorijos paslaugų pirkimo ataskaita

2022 m. vykdytų mažos vertės pirkimų ataskaita

2023 m. vykdytų mažos vertės pirkimų ataskaita

 2014 m. vykdyti pirkimai:

2014 m. numatomų vykdyti darbų prekių ir paslaugų viešųjų pirkimų suvestinė
Informacija apie 2014 vykdytus pirkimus

2015 m. vykdyti pirkimai:

2015 m. suvestinė.doc
Informacija apie 2015 m. vykdytus pirkimus

2016 m. vykdyti pirkimai:

2016 m. numatomų vykdyti mažos vertės viešųjų pirkimų suvestinė
2016 m. numatomų vykdyti kitų pirkimų suvestinė
2016 m. viešųjų pirkimo plano papildymas
2016 m. viešųjų pirkimų plano papildymas
2016 m. IV ketvirčio papildymas
Informacija apie 2016 m. atliktus mažos vertės pirkimus
Infomacija apie 2016 m. atliktus pirkimus


VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TAISYKLĖS iki 2017 -06-30

Viešųjų ir privačių interesų deklaracijos

 

Projektai

   2024 m. sausio mėnesį startuoja projektas Nr.09-019-P-0009 "Psichiatrijos dienos stacionaro paslaugų prieinamumo gerinimas Molėtų savivaldybėje", kurio tikslas sukurti ambulatorinių psichikos sveikatos paslaugų ir psichosocialinės  reabilitacijos paslaugų prieinamumą Molėtų savivaldybėje.

 

2018 m. birželio 29 d. Viešoji įstaiga Molėtų r. pirminės sveikatos priežiūros centras  ir Europos socialinio fondo agentūra pasirašė projekto Nr. 08.4.2-ESFA-R-615-91-0003 „Paslaugų prieinamumo priemonių tuberkulioze sergantiems asmenims įgyvendinimas Molėtų rajone“ finansavimo ir administravimo sutartį, pagal kurią projektui skirta iki 6566,65  Eur Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų suma.

 

     2019 m. balandžio 2 d.  Molėtų rajono savivaldybės administracija  ir VŠĮ Molėtų r. pirminės sveikatos priežiūros centras sudarė Projekto "Molėtų rajono pirminės sveiktos  priežiūros centro veiklos efektyvumo didinimas" jungtinės veiklos (partnerystės)  sutartį Nr. A14-181, pagal kurią  viešoji įstaiga Molėtų r. pirminės sveikatos priežiūros centras dalyvauja Projekto pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto "Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu" įgyvendinimo priemonės Nr. 08.1.3-CVPA-R-609 "Pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas" įgyvendinime kaip projekto partneris.

Asmens duomenų apsauga

   Atsakingai rūpindamiesi pacientų sveikata, pripažįstame asmens duomenų apsaugos svarbą, gerbiame ir saugome kiekvieno paciento privatumą bei rūpinamės, kad asmens duomenys būtų tvarkomi atsakingai.

DUOMENŲ APSAUGOS PAREIGŪNAS

INFORMACIJA APIE ASMENS DUOMENŲ TVARKYMĄ

PRIVATUMO POLITIKA

Asmens duomenų tvarkymo taisyklės

Duomenų subjektų teisių įgyvendinimo tvarkos aprašas ir prašymo forma