Pacientams

    VšĮ Molėtų r. pirminės sveikatos priežiūros centras aptarnauja Molėtų miesto ir aplinkinių kaimų gyventojus, prisirašiusius mūsų įstaigoje. Prie įstaigos prisirašoma gyventojui pateikus nustatytos formos prašymą (prisirašymo forma). Prašymas rašomas ir tuo atveju, jei toje pačioje įstaigoje norima pasirinkti kitą šeimos gydytoją (forma keičiant gydytoją). Pasirinkti šeimos gydytoją galima kasdien darbo dienomis nuo 8 iki 17 val. registratūroje. Reikia turėti pasą ar asmens tapatybės kortelę. 
     Pasirinkusiems šeimos gydytoją VšĮ Molėtų r. pirminės sveikatos priežiūros centre privalomuoju sveikatos draudimu apdraustiems asmenims paslaugos, išvardintos sutarties su Panevėžio teritorine ligonių kasa priede Nr. 1, teikiamos nemokamai (priedas Nr.1 "Asmens sveikatos priežiūros paslaugų nomenklatūra" skelbiamas čia). Informuojame, kad šios paslaugos yra apmokamos PSDF biudžeto lėšomis ir teikiamos be jokio papildomo mokesčio (paslaugų teikimo tvarką rasite čia).  
  Informacija teikiama telefonu +370 38351660, +370 38351081, mob. tel. +370 60792065.

VšĮ Molėtų r. PSPC nedarbo laiku ir šventinėmis dienomis būtinoji medicinos pagalba teikiama VšĮ Molėtų ligoninėje
Registracijos tvarka

        Pacientai  gali iš anksto užsiregistruoti pas gydytoją internetu naudojantis svetaine www.esveikata.lt/ipr , el. adresas https://ipr.esveikata.lt/?organization=1000100192   
(išankstinė registracija 3 mėn. į priekį) arba VšĮ Molėtų r. pirminės sveikatos priežiūros centro Registratūroje jam priimtinu būdu:

 • atvykus į vietą, užsiregistruoti Registratūroje darbo dienomis nuo 7.00 iki 17.00;
 • suaugusieji pacientai gali registruotis telefonu: +370 38351660, mob. tel. +370 60792065.
 • vaikų ir paauglių registracija vykdoma telefonu +370 38351081;
 • registracija į Psichikos sveikatos centrą vykdoma Psichikos sveikatos centro registratūroje arba telefonu: +370 38352205; mob. tel. +370 64756634.

        Registracijos tvarka

 • Skubos tvarka priimami pacientai, kuriems reikalinga būtinoji medicinos pagalba.
 • Nemokamos asmens sveikatos priežiūros paslaugos (išskyrus būtinosios medicinos pagalbos paslaugos) teikiamos tik patikrinus ar asmuo apdraustas privalomuoju sveikatos draudimu. Pacientai, atvykę į Įstaigą, kreipiasi į Registratūrą ir pateikia asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą arba gimimo liudijimą (ne vyresni nei 18 metų).
 • Pacientai pas savo gydytoją iš anksto gali užsiregistruoti atvykę į Registratūrą ar paskambinę telefonu, ar naudojantis el. svetaine www.esveikata.lt/ipr
 • registruojantis pas VšĮ Molėtų r. pirminės sveikatos priežiūros centro gydytojus - el. adresas https://ipr.esveikata.lt/?organization=1000100192    
 • Registracija pas gydytojus psichiatrus vykdoma atskiroje Psichikos sveikatos centro registratūroje.
 • Registruodamiesi atvykę į įstaigą, pacientai gauna vizito lapelį, kuriame nurodyta priėmimo data ir laikas, gydytojo pavardė, kabineto numeris.
 • Registruodamiesi telefonu priėmimui pas gydytoją, pacientai Registratūros darbuotojui nurodo vardą, pavardę ir gimimo datą ar asmens kodą. Pacientai privalo įsiminti ar užsirašyti Registratūros darbuotojo nurodytą priėmimo pas gydytoją datą ir laiką bei gydytojo kabineto numerį. Pacientai pas gydytoją priimami tik šiam priėmimui užregistruotu atitinkamu laiku. Jei pacientas pavėluoja į priėmimą pas gydytoją, jo priėmimas nėra užtikrinamas.
 • Jei dėl svarbių aplinkybių gydytojas aptarnauja pacientą ilgiau negu tam pacientui paskirtas laikas, kiti pacientai priimami vėlesniu nei nurodyta registracijoje laiku.
 • Jei pacientas negali atvykti į priėmimą nustatytu laiku jis privalo apie tai pranešti paskambindamas telefonu į Registratūrą ir tuo pačiu gali susitarti dėl kito priėmimo laiko.
 • Gydytojui susirgus ir nesant galimybės aptarnauti iš anksto pas jį užsiregistravusius jo pacientus, pastarieji apie tai informuojami skambučiu, jei yra nurodę aktualų kontaktinį telefono numerį.
 • Jei pacientas nėra apdraustas privalomuoju sveikatos draudimu (išskyrus būtinosios medicinos pagalbos atvejus), už gydytojo konsultaciją (pagal galiojančius paslaugų įkainius) turi susimokėti pats.
 • Išankstinės registracijos atveju, paciento asmens sveikatos istorija nurodytam laikui turi būti pristatyta į gydytojo kabinetą.
 • Pasibaigus gydytojo pacientų priėmimo laikui, asmens sveikatos istorijas medicinos darbuotojai grąžina į registratūrą.
 • Visi gydytojai teikia konsultacijas telefonu.
 • Pacientai gali iškviesti šeimos gydytoją, vidaus ligų, vaikų ligų gydytoją į namus, gydytojo kabinete darbo laiku.

 

           Informacija tel. +370 38351660, mob. tel. +370 60792065.
 
 
Žinoti sveika

Kaip registruotis sveikatos priežiūros paslaugoms elektroniniu būdu?

Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau- VLK) vykdomos informacinės kampanijos "Žinoti sveika" vaizdo medžiaga Lietuvos gyventojams:

VLK vaizdo medžiaga

VLK vaizdo medžiagos archyvas

VLK vaizdo medžiagos nuorodos

 

Projekto "Asmenų, priklausomų nuo psichotropinių medžiagų, socialinė integracija" informacija